2016 2015 2014    

 

 

1.A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Salgótarjáni Kosárlabda Iskola
A kérelmező szervezet rövidített neve:SKI
Gazdálkodási formakód: 521 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Adószám: 18644007-1-12
Bankszámlaszám: 10103726-12877200-01001003
A kérelmező szervezet székhelye: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
Levelezési címe: 3100 Salgótarján, Bem út 2. III/14
Hivatalos képviselő: Szarvas József elnők
Telefon: 06-30-213-5804
E-mail: szarvas.jozsef@chello.hu

 

 

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Immár 25 éve veszünk rész az MKOSZ által szervezett országos bajnokságokon. A 2014/2015-ös bajnoki szezonban is öt csapattal (U11,U12,U14,U16,U18)neveztünk be. A következő évben is ennyit tervezünk! Ebben a szezonban a legeredményesebb csapatunk az U14-es lett. A többi csapatunk tisztességgel végig harcolta a bajnokságot több-kevesebb sikerrel.
Nagyon megnyugtató volt, hogy az idén elnyert pályázati pénzből tervszerűen felkészültünk a bajnokságra,kialakultak az edzés lehetőségek mind az öt csapat részére. Az U16 és U18-as csapatok a városi sportcsarnokban kaptak helyet, még az U14-esek az újra üzembe helyezett főiskola tornatermében kaptak lehetőséget. Itt jegyezném meg, hogy terveink között szerepel az idei támogatásból a termet korszerűsíteni a 40 éves palánkot tartószerkezettel együtt kicserélni, amely már balesetveszélyes!
Létszámunk folyamatosan nő, ami nagyon is örvendetes. Köszönhető ez a felnőtt csapat sikeres szereplésének illetve a korosztályos csapatok jó teljesítményének.
Szakember állományunk jó és szerintem elegendő, de a szülői segítség is nagyon fontos és jelentős.
Én mint az egyesületünk elnöke úgy látom kollégáimmal együtt, hogy az évekkel ezelőtt megálmodott és eltervezett kosárlabda képzés Salgótarjánban megvalósulni látszik. A gyerekek úgy érzik, hogy jó Tarjáni Kosarasnak lenni!
Ezeket a feltételeket nem tudtuk volna biztosítani az elmúlt évek TAO-s támogatások nélkül. Nyugodtan és bátran tervezzük utazásainkat, illetve hazai rendezésű tornáinkat is.
Örvendetes, hogy idősebb játékosaink egyre nagyobb hányada vezet mérkőzést és nagyon szívesen részt vesznek a fiatalabb korosztályok edzésein is mint "edzők".
Összességében helyzetünket jóra értékelem és a nyújtott teljesítményeket is!

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása

A kosárlabda képzés egyesületünkben teljes mértékben igazodik az MKOSZ sportfejlesztési programjához. Az a munka amit évekkel ezelőtt elkezdtük karöltve a szövetséggel mára már meghozza a gyümölcsét. Gondolok itt a " Dobd a kosárba" és az " Add tovább" programokra, melyben iskolánk is szerepel és ez az általános iskola egyesületünk bázis iskolája. Folyamatos a versenyeztetés és a képzés, ami nagyon vonzó a gyerekek és szülők körében. Ebben a szezonban minden csapatunk minden mérkőzésére elutazott és minden meccsét lejátszott! Még a legnagyobb influenzás időszakban is helytálltak csapataink. Úgy gondolom, hogy a megkezdett út járható és folytatható minden korosztályban. Serdülő korosztályba lép a következő szezonban az első csoport amelyik az első volt a " Dobd a kosárba" programban.Ami nagyon figyelemre méltó,hogy nincs lemorzsolódás! Sőt egyre több gyerek szeretné magát kipróbálni a kosárlabda sportágban is. Építkezünk folyamatosan és a mennyiségi munka után már elkezdtük a minőségi munkát is.


A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Mint már említettem főleg ebben az évben látványosan megnövekedett létszámunk szinte mindegyik korosztályban. Ennek nagyon örülünk és próbáljuk kezelni is ezt a helyzetet! Ezeknek a gyerekeknek a délutáni edzések miatt szorosabb lett az időbeosztásuk, nincs idejük csavarogni lógni a városban,hanem sietnek tanulni és edzeni,mivel a hétvégéjük is foglalt a mérkőzések miatt. A szülők nagyon lelkesen támogatják gyermekeiket ebben és örülnek,hogy jó hobbit választottak! Mindenben segítik őket és az egyesületet is! a Hétvégi közös utazások alkalmával kialakultak már baráti kapcsolatok családok között is.Ez véleményem szerint nagyon pozitív minden tekintetben! Gazdasági hatása várhatóan később lesz,amikor ezek a gyerekek felnőnek és egészségesen illetve egészségtudatosán fognak élni.
De ne feledkezzünk meg a már évek óta tartó szolgáltatás igénybe vételéről! Gondolok itt az autóbusz és a tornaterem bérlésekről, mely az eltelt 4 év alatt magas szintre fejlődött városunkban. Rendszerese foglalkoztatjuk a helyi autóbusz tulajdonosokat nem utolsó sorban a játékvezetőket és az asztal személyzetet.

.